Om Densitet

Densitet är ett IT företag som erbjuder produkter och tjänster. Vi är uppdelade i två verksamhetsområden.

Företaget

  • Densitet grundades år 2000.
  • Vi är experter inom mjukvaruutveckling och trådlösa teknologier.
  • Vi tillhandahåller konsultjänster via www.expertpoolen.se

Affärsidé
Vår affärsidé är att förse våra kunder med produkter och expertkompetens inom IT- och telekommunikation.

Vision
Vår vision är att skapa långsiktiga affärsrelationer och mål där vi alltid jobbar i teknikens framkant för dagens tillämpningar.

Historik och verksamhet
Densitet grundades år 2000 i Karlskrona vid Blekinge Tekniska Högskola. De senaste tre åren har företaget vuxit kraftigt och fördubblat antalet medarbetare och omsättning. Densitet är specialiserat på mjukvaruutveckling och trådlösa teknologier. Företaget är uppdelat i två samarbetande verksamhetsområden.

Produkter
Verksamhetsområdet produkter har som mål att utveckla mobila tjänster och produkter mot slutkunder och operatörer i kombination med konsultverksamheten. Alla produkter utgår från våra kunders behov.

Konsulter
Verksamhetsområdet konsulter har som mål att erbjuda marknadens kunnigaste experter via portalen www.expertpoolen.se. Vi förmedlar utvecklare, arkitekter, projektledare, testledare och testare. Våra konsulter varvar sina externa uppdrag med intern utveckling.

Ägare
Densitet ägs av medarbetare, styrelse och ledning.